La Junta

La nostra Junta

President: África Vilar Martín

Cap de colla: Jaume Allepuz Albenca

Secretari: A. Molina

Tresoreria: Paqui Navarro Ruzafa

Cos tècnic

Cap de colla: Jaume Allepuz Albenca

Albert Allepuz Albenca

Miquel Allepuz Albenca

Raúl Camacho Ruíz

Carlos Tortosa Hidalgo

David Garralaga

Grups de treball

Vocalia de prevenció i seguretat: 

Vocalia de socials:

Vocalia de merchandising:

Vocalia de relacions públiques:

Vocalia de canalla: 

Vocalia d'imatge:

Vocalia d'internes i mediació:

Vocalia de música: