La Junta

La nostra Junta

President: África Vilar

Cap de colla: Jaume Allepuz

Secretari: Raul Camacho

Tresoreria: Paqui Navarro

Cos tècnic

Cap de colla: Jaume Allepuz

Miquel Allepuz

Raúl Camacho

Grups de treball

Vocalia de prevenció i seguretat: 

Vocalia de socials:

Vocalia de merchandising:

 • Magdalena Segura
 • Ruth Roca
 • Rosario Delgado

Vocalia de relacions públiques:

Vocalia de canalla: 

 • Javier Caballero
 • Paula H.
 • Magdalena Segura

Vocalia d'imatge:

 • Alicia Arias
 • Jordi Escobar

Vocalia d'internes i mediació:

Vocalia de música:

 • Jaume Allepuz
 • Paqui Navarro
 • Eva Castellví