La música

La gralla

La gralla és un instrument musical de vent de fusta de doble canya i tub cònic, àmpliament fet servir en el folklore català. En la classificació de Hornbostel-Sachs, es troba en el grup 422.12 dels aeròfons de llengüeta doble i tub cònic, igual que la dolçaina valenciana, instrument amb el qual guarda una gran similitut. Alguns consideren que és el mateix instrument amb dues variants.

gralla instrument musical

Prové de les antigues xeremies àmpliament difoses des de l'Edat mitjana i fins al Barroc. També se l'anomena grall de pastor, xaramita o xirimita. Probablement el nom de l'instrument prové del seu so estrident en referencia al crit d'una gralla. 

És conegut per ser l'instrument que s'utilitza durant la càrrega i la descàrrega de castells o que toca la música de ball dels gegants i cabuts. Sovint s'acompanya d'algun instrument de percusió com el tabal.

La seva inxa també es pot fer servir per si sola. A la mitjanit de Nadal, es feia servir per simular el cant del gall i així anunciar un nou dia. Antigament, les persones que viatjaven soles duien una gralla entre les seves possessions amb la creença que li serviria per espantar als éssers fantasiosos que viuen a la natura.

Tipus de gralla

  • Gralla seca: no té claus..
  • Gralla dolça: més llarga, pot tenir una o més claus metàl·liques.
  • Gralla baixa o gralla dolça: també amb claus, pot tocar notes més greus.
  • Gralla cromàtica: la més evolucionada, té diverses claus que li permeten fer gran varietat de notes i alteracions.

Parts de la gralla

parts gralla

Taula de digitació

taula digitacio gralla bessó

El tabal o timbal

El tabal o timbal és un instrument musical de percussió de forma cilíndrica, amb dues membranes, normalment de cuir, que emet un so indeterminat. De tabals o timbals n'hi ha de totes les grandàries, encara que el tabalet és generalment un tambor de dimensions mitjanes, que es pot penjar al coll, la qual cosa permet que s'integrin còmodament en cerca-viles i altres esdeveniments al carrer.

tabal o timbal instrument percussió

El tabalet fa parella amb la dolçaina, sent ambdós instruments suficients per amenitzar musicalment qualsevol festa al carrer. El músic del tabal o tabalet és un tabaler o tabaleter. L'intèrpret del timbal és un timbaler. D'altre banda, el timbal i tabal son sinònims de tambor; en aquest sentit, doncs, el mot té un significat molt més ampli.

En cas d'acompanyar gralles, hi ha tres tipus de timbal:

Timbal de gralles
Instrument fet de llautó, amb dues membranes (generalment de pell) i de poca profunditat. El seu so es caracteritza per la bordonera (espècie de cordes de guitarra que es posen a la membrana inferior i que vibren al tocar la membrana superior).

Timbal fondo
Instument fet de fusta d'amplada similar al timbal de gralles però amb molta més profunditat. També consta de dues membranes. El so depèn de la fusta i la pell. Es tensa mitjançant cordes.

Timbal mig
Timbat fet de fusta de petita amplada, però amb la mateixa profunditat que el timbal fondo. S'acostuma a utilitzar quan es fan grups amb tarotes per emular la música medieval. Es tensa mitjançant cordes.

tabal o timbal instrument percussio