Fitxa tècnica

Vestuari

La vestimenta dels castellers està formada per una camisa amb el color i escut de la colla, pantaló blanc, faixa i mocador casteller. En el cas de la canalla, també es porta un casc per seguretat.

Estructura dels castells

Els castells es divideixen, bàsicament, en tres parts principals: pinya, tronc i pom de dalt.

La pinya és una de les parts més importants a l’hora de la construcció d’un Castell, és la base de l'estructura, on s’ajunten la soca del Castell (baixos, agulles, contrafort i crosses) i les mans que agafen al segon. La pinya sempre és el primer pis del Castell. En les construccions més altes i de més dificultat, de gamma alta, se’ls hi possa una altra pinya damunt que es diu folre i, a alguns castells de gamma extra, se’ls hi possen les manilles, una pinya que va damunt del folre.

El tronc és la part que surt de la pinya i és on es veu quina és l’estructura del Castell. En aquesta part de la construcció, el número de castellers és el mateix fins arrivar al pom de dalt. El primer pis del Castell és el pis de segons quan aquest no és folrat, en aquest cas serien els terços i als castells que porten manilles serian els quarts.

El pom de dalt és la part del Castell que el tanca; està format pels dossos, l’aixecador (que també es pot dir acotxador, cassoleta, etc… cada colla té els seu terme) i l’aixenata o enxaneta. El pom de dalt sempre son tres pisos del Castell.

estructura parts castells
Estructura dels castells

Quin nom reben els castells?

Els noms dels castells son A de B, on A es el número de castellers per pis i B és el número de pisos que forma el Castell (per exemple 3 de 7), amb l’excepció dels Pilars, formats per un casteller per pis i les Torres, formades per dos castellers per pis. També podem trobar un A de B amb agulla, això significa que dins del Castell es farà un pilar on entrarà l’aixecador o l’aixeneta (per exemple 4 de 6 amb agulla).

Els castells a vegades es fan de l’inrevès, és a dir, des de terra es van col·locant primer els pisos superiors damunt dels inferiors. Aquests castells es diuen que son aixecats per sota (per exemple 3 de 6 aixecat per sota o Pilar de 4 aixecat per sota). Les estructures que s’acostumen a aixecar son el tres (tres per pis) i el pilar, encara que també s’han aixecat les estructures de torre i de quatre.